Moj vrt

Naučite kompostirati

kompost

Svaki pravi vrtlar trebao bi znati što je kompost i kako kompostirati.

Kompost je smjesa različitih organskih otpadaka koji se prerađeni radom mikroorganizama i faune koriste kao gnojivo. To nije uobičajen proces u prirodi jer obično ne postoje nakupine organskih materijala koje bi bile podvrgnute razgradnji. Zreli obični kompost u prosjeku sadrži 0.35% dušika, 0.20% fosfora, 0.25% kalija, 2-3% kalcij-oksida.
Svim kompostima je zajedničko to da proces humifikacije teče do kraja, pa je njihova organska tvar humus.

Materijali koji koriste za kompostiranje su:
1. teško raspadljive tvari (kosti, perje, dlake)
2. tvari koje imaju sposobnost upijanja hranjiva i vode (zemlja, mulj)
3. tvari koje aktiviraju raspadanje (vapno, fekalije)

Ustvari svaka organska tvar se može kompostirati, one koje su manje prikladne treba usitniti.
Postoje i tvari koje se ne smiju koristiti, to su one koje se ne razgrađuju, koje škode radu mikroorganizama, nepovoljno utječu na plodnost tla, koje su toksične za biljke i opasne za ljude ( plastika, staklo, metalni predmeti…)
Kompost pogoduje razvitku virusa, patogenih mikroorganizama i parazita zato se kompost treba dovoljno ugrijati kako bi bili aktivni samo termofilni mikrobi. Na temperaturi 65-75 stupnjeva celzijusa većina ugine, ali ne i na rubovima.
Kompost traži uvjete pogodne za rast i razvoj mikroorganizama, a proces može biti aeroban i anaeroban.
Ako je kemijski materijal siromašan nekim hranjivom, treba ga unijeti, najčešće je to dušik, kalij i fosfor.
Voda je važna za sve procese, tako da kompost treba održavati vlažnim kako bi se ubrzala razgradnja.

Priprema komposta je vrlo jednostavna, a ide ovako:
Morate imati jamu u kojoj ćete raditi kompost, kada imate jamu, prvo stavljate sloj gline, zatim sloj otpadaka i to je prvi sloj na kojega ide 10 cm debeli sloj zemlje. I tako redom do definitivne visine. Ako želite ubrzati proces razgradnje za 3-4 tjedna dodajte mineralno gnojivo.
Zrenje komposta traje 6-20 mjeseci. Najbolje ga je raditi u proljeće, da po zimi promrzne.

To je to, vrlo lako, jednostavno i jeftino možete napraviti vlastiti kompost.

Komentiraj

Komentara

Ostavite komentar