Povrtnjak

Tlo

tlo

Povrće se može uzgajati u većini tipova tla, ali uvijek postoji ono koje je optimalno i u kojemu se može uzgojiti kvalitetno povrće. Ali prvo što je to tlo?

Tla su nastala pod utjecajem trošenja stijena uz djelovanje biljaka, životinja i mikroorganizama. Činitelji koji sudjeluju u stvaranju tla su: klima, reljef, matični supstrat, topografija, vegetacija i vrijeme.
Postanak tla se dešava trošenjem stijena i akumulacijom trošine u dovoljnim količinama kako bi se stvorio supstrat za rast biljakaa može biti prouzročena i djelovanjem vjetra, vode ili leda.

U agrosferi su zastupljena automorfna, hidromorfna, halomorfna i subakvalna tla, a većina koja se danas koriste postala su od automorfnih tala.
Najplodnija tla nastala su od travnjačkih stepskih i prerijskih površina semiaridnih područja ( černozem, crnice…)

Plodnost tla je važna, a to je sposobnost tla da optimalno, konstantno i ravnomjerno osigura potrebe biljaka za hranjivim tvarima, vodom, zrakom, toplinom tj. da osigura pogodne uvjete za rast korijenova sustava.

Svako tlo možemo dovesti do njegova optimuma, a dobro obrađena zemlja presudna je za uzgoj i rodnost povrća.

Najčešći tipovi tla su pjeskovito, iloovasto, pjeskovito ilovasto i muljevito tlo.

ILOVASTO TLO
To je teško, ljepljivo tlo, lako se zbija i oblikuje tvrde grude što nije pogodno za korijen jer teško prodire. Polako se isušuju, a kada se isuše postanu tvrda masa poput betona. Hladna tla koja se teško zagrijavaju pa nisu prikladna za rane kulture. Potrebno je uložiti veliki napor kako bi se tlo poboljšalo i postalo odlična podloga za uzgoj. Nisu pogodna za rane kulture.

PJESKOVITO TLO
Tla koja sadrže pijesak i mulj su potpuno drugačija, pa tako kroz njih brzo protječe voda jer su građena od pojedinačnih zrnaca koja im to omogućuju. Kod ovakvih tala postoji opasnost od ispiranja hranjivih tvari pa je često neplodno. Pogodna su za uzgoj ranih kultura jer su puno toplija zimi i brže se zagrijavaju u proljeće. Mulj sadrži više vlage i hranjivih sastojaka jer sadži čestice koje su po teksturi sličnije ilovači. Oba tla se mogu poboljšati i nije ih teško obrađivati.

PJESKOVITO ILOVASTO TLO
Ovo je tlo koje bi svi htjeli imati u svojem vrtu. Kombinacija je ilovastog i pjeskovitog i sadrži najbolje osobine. Dobro propuštaju vodu, ali i pruža biljci dovoljno vlage, lako se obrađuju u svako godišnje doba i pogodna su za rane kulture.

Postoje kisela i lužnata tla. Kisela su ona koja se temelje na tresetu, a lužnata su ona koja se temelje na vapnencu. Povrće je najbolje uzgajati na tlima koja imaju pH 5.5-7.5, a najbolji pH bi bio 6.5 što znači blago kiseo do neutralan.

Nadam se kako je u vašem vrtu sve najbolje, a to je pjeskovito ilovasto tlo koje ima pH 6.5 i koje će vam pružiti najbolje od sebe.

Komentiraj

Komentara

Ostavite komentar