Vinoteka Vinoteka

Zašto loza plače?

country-1209094_1280

Ooooooo pa lozica se budi, već se probudila.

Završilo je zimsko mirovanje i počinje se budit priroda, počinju prirodni procesi sa porastom temperatura.

Započinje prva fenofaza od njih sedam zastupljenih u jednoj godini vinove loze.

Za svaku fenofazu su potrebni određeni vanjski uvjeti, toplina i određena manipulacija samog vinogradara.

To je proces koji obuhvaća promjene koje se događaju periodički svake godine, a zovu se fenofaze ili faze razvoja loze.

Riječ fenologija potječe od grčke riječi phaino  koja znači “predstaviti” ili “da se pojavi”, a kao znanost proučava odnos između vremenski bioloških zbivanja—obično životnih ciklusa biljaka i životinja i ekoloških promjena.

Prirodne pojave, kao što su migracija ptica, otvaranje  pupova, cvatnja, oprašivanje ili sama aktivnost koja se događa u prirodi  između flore i faune sve je to godišnji događaj. Moglo bi ga se povezati sa sezonskim ili klimatskim promjenama, posebno s vremenom ili temperaturom, a ne sa određenim kalendarskim datumom.

Životinje završavaju hibernaciju, izlaze iz svojih skrivenih staništa, a sunčevo produživanje dnevne svjetlosti znači početak još jednog godišnjeg biološkog ciklusa loze.

Sa prvim znakovima porasta temperature, vinova loza se budi iz mirovanja i pod utjecajem toplinskog učinka koji se vrši u tlu započinje svoj prvi stadij razvoja.

Kako je krenula vegetacija i prvi znaci proljeća, za početak  ove  faze bitni su  temperatura  zraka  i  temperatura  tla.

Kada temperatura  tla  na  dubini  od  25-30  cm  dosegne  7 do 10°C, počinje  aktivnost  korijena koji usvaja vodu iz tla kako bi nadoknadio zimski gubitak vode u svim organima biljke.

Lozi za pravilan početak  suzenja ili plača treba  srednja  dnevna temperatura  zraka  koja mora  biti  8-10°C, zapravo je potreban zbroj  pozitivnih  dnevnih  temperatura.

Na  rezu  vinove  loze u prvoj   fenofazi suzenja vidljivo je kolanje vode kroz trs u obliku malih kapljica vode.

To su sokovi koji nemaju hranjivih tvari niti mineralnih sastojaka u sebi,  loza ništa ne gubi na hranjivosti otjecanjem vode koja okolini daje na važnosti da kreću i radovi u vinogradu.

Nema više mirovanja, pokušavamo vinogradu pomoći da da sve od sebe.

U ovoj fazi ide završetak rezidbe vinove loze kod nas na moru.

To se radi zbog izbjegavanja smrzavanja kada krene kolanje sokova. Rezidbom pokušavamo regulirati rod  i kakvoću plodova.

U vinogradu se tijekom ove faze izvršavaju i određeni radovi  kao iznošenje pruća iz vinograda, skidanje stare kore, popravak naslona, vezanje trsa i lucnjeva , gnojidba. Sve ove radove treba završiti do početka kretanja pupova i razvoja mladica, znači otprilike tijekom travnja u našim uvjetima.

Kada ova fenofaza završi loza se čeliči do druge predivne faze pupanja, a dalje onda kreče  božanstvo cvatnje, pa rast bobica, sve do dozrijevanja grožđa…završava sa pripremom za zimu i zimskim odmorom….Kada je vama vinograd  najljepši? …ja mislim da je baš u proljeće!

 

 

 

Komentiraj

Komentara

Ostavite komentar